Nõustan neis küsimustes finantssektori asutusi ning poliitikakujundajaid nii Eestis kui mujal.

Koostööpartnerite hulka on kuulunud Eesti Pank, Riigikontroll, Rahandusministeerium, Eesti Pangaliit, Erste Group, Austria keskpank OeNB, Swedbank ja Česká spořitelna Foundation.

Minu teadustöö ja käimasolevate projektide kohta loe lähemalt:

LinkedIn CV ResearchGate